Fredholm Consulting AB


Uppdragen handlar ofta om något av dessa områden:

Projektledning. är det vanligaste uppdraget. Erfarenhet finns från massor av projekt, stora och små, samt av olika typ.

Förstudier och rapporter t.ex inför anpassning av organisation och rutiner.

Upphandling av systemstöd.

Föreläsningar, seminarier, workshops och kurser har hållits under många år till både universitet/högskola och näringsliv samt till olika målgrupper.

Utredningar i form av t.ex. förstudier, processkartläggningar, dokumentation och andra rapporter.

Kortare uppdrag som rådgivning, bollplank eller kvalitetssäkring av projekt.

Bilden kan ej visas