Fredholm Consulting AB


Peter Fredholm har under många år skrivit en lång rad publikationer inom sitt verksamhetsområde, både böcker och rapporter.

Logistik och IT, Studentlitteratur, 2013, beskriver vilka möjligheter  användningen av IT skapar inom logistikens olika delar för att stödja företagen i deras ständiga jakt på lägre kostnader, kortare ledtider, högre tillgänglighet, bättre  miljö och mindre lager.
ISBN: 9789144076980 Pris: 320 kr exkl frakt och moms

Elektroniska affärer, Studentlitteratur,  2002 (upplaga 5),  visar hur investeringar i e-affärer är en angelägenhet för både näringsliv  och samhälle. Även om boken har en  del år på nacken stämmer den till  större delen fortfarande väl in  på dagens förhållanden.
ISBN: 9789144024806 Pris: 350 kr exkl frakt och moms

99 koncept, Studentlitteratur, 2004, beskriver de mest aktuella trenderna inom området "Management IT".
ISBN: 9789144052755 Pris: 350 kr exkl frakt och moms

Bilden kan ej visas