Fredholm Consulting AB


Fredholm Consulting AB är ett enmansföretag som tillhandahåller konsulttjänster inom elektroniska affärer, e-handel B2B, webblösningar, EDI och integration mellan företag. Företaget startades 1994 av Peter Fredholm som då arbetat i fem år som anställd inom området. Under mina 20 år som konsult har jag arbetat i en rad olika branscher, t.ex. handel, industri, transport och bank.

En röd tråd i de tjänster som Fredholm Consulting genomför är att etablera effektiva flöden för information, varor, tjänster och kapital, både mellan och inom företag. Ett väl utformat IT-stöd kan innebära mirakel på de flesta företag, men det gäller att inte fastna i tekniken.

Ett IT-stöd måste utgå från de behov som finns i verksamheten med dess processer och människor, för att därefter utnyttja teknikens möjligheter på ett optimalt sätt. Det som är Fredholm Consultings nisch är just förståelsen för både processer och teknik. Peter Fredholms bakgrund från både ekonomi och teknik, både från utbildning och praktisk erfarenhet, borgar för detta.

Bilden kan ej visas